करण व त्यांच्या देवता - Karan and devataकरण व त्यांच्या देवता 

बव - इंद्र 

बालव - ब्रह्मा 

कौलव - सूर्य नारायण 

तैतील - सूर्य 

गरज - पृथ्वी 

वणीज  - लक्ष्मी 

विष्टी - यम 

शकुनी - काल 

चतुष्पाद - रुद्र 

नाग - नाग 

किंस्तुघ्न - पवन